Vacature: Algemeen coördinator Kruispost

Kruispost is op zoek naar een nieuwe algemeen coördinator. Deze is samen met de medisch coördinator verantwoordelijk voor het algehele zorgaanbod op Kruispost.

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar bezoeken zo’n 3600 patiënten Kruispost, overeenkomende met 9500 consulten.

Kruispost bestaat sinds 1983 en is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de communiteit Spe Gaudentes en de Johanniter Orde en werkt nauw samen met Stichting Oudezijds 100.
De medische hulp, die Kruispost biedt, is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. We bieden ook de mogelijkheid om een beroep te doen op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is dan alleen de medische. De continuïteit van het zorgaanbod wordt gewaarborgd door de algemeen en medisch coördinator, welke beiden een betaalde functie hebben. Daarnaast wordt het werk op Kruispost mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners. Het team van tachtig vrijwilligers en medewerkers bestaat uit: medici (o.m. huisartsen, tandartsen, neuroloog en psycholoog),  een psychomotorisch therapeut,  maatschappelijk werkers, een advocaat, receptionisten en administratieve vrijwilligers. Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.kruispost.nl.

Functie

De twee coördinatoren zullen samenwerken in een team en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg op Kruispost. Daarin werken ze nauw samen met het bestuur en de Communiteit Spe Gaudentes in de geest van visie zoals vastgelegd in Kruispost 2014-2020: “Zij die zich, ondanks alles, blijven verheugen in de hoop”. Zij nemen op verzoek van het bestuur deel aan de bestuursvergadering. Bij gezichtsbepalende contacten vindt altijd ruggenspraak plaats met één van de bestuursleden van de stichting.

Taken algemeen coördinator

Taken en verantwoordelijkheden

 • Aansturen team van maatschappelijk werkers
 • Is in samenwerking met de medisch coördinator verantwoordelijk  voor het werven, selecteren, inwerken en begeleiden van de vrijwilligers.
 • Organiseert intervisie en betrekt de vrijwilligers bij de verdere ontwikkeling  van Kruispost.
 • Initieert en organiseert bij- en nascholing en overige vrijwilligersinitiatieven..
 • Externe relaties: onderhoudt de relaties met externe contacten zoals donateurs, vrienden en geïnteresseerden
 • Legt verantwoording af aan het bestuur. Is verantwoordelijk voor het aanleveren van inhoudelijke gegevens ten behoeve van rapportages externe verantwoording (gemeente, donateurs en inspectie).

Profieleisen algemeen coördinator

 • Heeft christelijke identiteit
 • Is een teamspeler
 • Interculturele kennis en ervaring
 • Ervaring met vrijwilligerswerk
 • Heeft ervaring m.b.t. leidinggeven en coördineren in medische omgeving waar artsen en andere disciplines samenwerken in multidisciplinaire omgeving
 • Minimaal afgerond HBO-opleiding in zorg en welzijnssector
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en in het Engels
 • Affiniteit met de visie van de communiteit vastgelegd in visiedocument Kruispost 2014-2020

Deze functie is voor 20 uur (0.56 FTE), bij voorkeur verdeeld over 3 dagen.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.kruispost.nl. De aanstelling is voor een jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. Wij bieden een marktconform salaris, passend bij opleiding en werkervaring. Inschaling volgens cao Zorg en Welzijn.

Voor meer informatie over de vacature kunt u zich wenden tot Sarineke Klok: [email protected] of 020-6249031.

Uw brief met CV kunt u uiterlijk 1 mei sturen naar [email protected]. Gedurende de maand mei zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden.