Godly Play op Oudezijds 100

Hoewel Oudezijds 100 een kinderrijke gemeenschap is, zijn onze kapeldiensten vooral gericht op volwassenen. Daarom proberen we sinds een jaar regelmatig speciale kinderkapeldiensten te organiseren.

Op zoek naar een passende methode voor de kinderkapeldiensten ontdekten we Godly Play, een Montessori-achtige benadering van liturgische en bijbelverhalen vertellen en samen vieren.

In september van afgelopen jaar volgden zr Rosaliene, zr Dorothea en zr Lobke een driedaagse verteltraining van Godly Play. Dat deden we samen met kinderwerkers van een aantal Amsterdamse kerken, die ook met Godly Play aan de slag wilden. We houden nu ongeveer eens per maand een kinderkapelviering met Godly Play op Oudezijds 100 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Dit is voor kinderen van de gemeenschap, maar ook voor hun vriendjes en vriendinnetjes van school. We luisteren samen naar een verhaal en verwonderen ons erover, knutselen en spelen vervolgens om het verhaal te verwerken en vieren tenslotte door in de kring iets te eten en te drinken. Voor aanvang van de 40-dagentijd luisterden we naar een verhaal over het leven van Jezus. De kinderen mochten in carnavalskleding komen en we aten samen moorkoppen.

Met de andere kinderwerkers uit Amsterdam komen we regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen, verhalen in te studeren en materialen te verzamelen en te maken. Ons doel is om met andere kerken uit Amsterdam een uitleenbibliotheek samen te stellen met het materiaal voor alle Godly Play-verhalen.

Wat is Godly Play?
In de jaren '70 van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse theoloog en dominee Jerome Berryman een speelse en multi-sensorische methode om kinderen vertrouwd te maken met liturgie en bijbelverhalen. Berryman liet zich onder andere inspireren door de onderwijsbenadering van Maria Montessori en Sofia Cavaletti's theorie over de religieuze ontwikkeling van kinderen. De verhalen worden verteld aan de hand van natuurlijke en duurzame materialen, waar de kinderen vervolgens ook zelf mee aan de slag mogen. Zo worden ze op een speelse manier gestimuleerd om te ontdekken hoe de verhalen van de Bijbel te maken hebben met hun eigen leven en relatie met God.