br Jozef Larsen overleden

Op woensdag 21 augustus is onze broeder Jozef overleden in het zorgcentrum in Teteringen waar hij sinds 2009 woonde. br Jozef werd in 1924 geboren. Hij trad jong toe Missionarissen van Scheut. In 1949 is hij priester gewijd, was leraar op het klein-seminarie Sparrendaal, totdat dat als zodanig ophield te bestaan in 1970.

Hij bood zich aan voor de missie op de Filippijnen, allereerst voor de begeleiding van novicen, later meer meelevend met de mensen, in het bijzonder de armen. Hij raakte intens betrokken bij "Faith en Light" waarvan hij ook internationaal aalmoezenier werd: een leven in vriendschap met de geringsten, met gehandicapten.
In zijn autobiografie uit 2009, ziet hij bij zichzelf  een verschuiving van task-orientedness naar person-orientedness. Het gaat er  om wie je bent, meer dan om de taken die je verricht. In 2005 kwam hij, op 80-jarige leeftijd, terug naar Nederland, maar was nog te gedreven voor een rustig bestaan in een kloosterbejaardenoord. Hij wilde nog daar aanwezig zijn waar de nieuwe kerk geboren wil worden. In augustus 2005 maakte hij voor het eerst kennis met Oudezijds 100, (vraag br Sjoerd Sinke naar de details), en vanaf januari 2006 maakte br Jozef deel uit van onze gemeenschap op Maria ter Claesze in Waskemeer.
br Jozef kon vanwege zijn gelofte aan zijn congregatie geen volledig communiteitslid worden, en sprak bij onze jaarlijkse geloftebevestiging altijd een belofte van trouw uit, trouw aan de weg die God hem wijzen zou. Vanaf 2009 werd br Jozef echter geacht zijn woonplaats te kiezen in het zorgcentrum in Teteringen. De laatste maanden voelde hij zijn krachten al afnemen. Jongstleden woensdag overleed hij. Vandaag, woensdag 28 augustus, wordt hij begraven op Sparrendaal in Vught.
Wij missen hem.

“De Kerk van morgen geboren zien worden”