50 jaar Spe Gaudentes

Op 31 oktober bestaat Spe Gaudentes, de oecumenische communiteit, die de kern vormt van Gemeenschap Oudezijds 100, alweer 50 jaar. Een heug'lijk feit dat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom vieren we 31 oktober haar 50-jarige bestaan met een symposium in de Waalse Kerk in Amsterdam. Thema van dit symposium is de betekenis communitair leven voor kerk en wereld.

Leefgemeenschappen zijn bij uitstek plekken waar in de praktijk van alledag het geloof handen en voeten gegeven wordt. Niet voor niets voelen jonge mensen zich aangesproken door deze manier van leven en geloven.
Communiteiten als Spe Gaudentes, die een structuur van geloftes kennen, vormen een brug tussen het traditionele kloosterleven en nieuwe christelijke leefgemeenschappen.
Het symposium dat we op 31 oktober organiseren heeft tot doel deze groepen bij elkaar te brengen en de betekenis van communitair leven voor kerk en wereld aan het licht te brengen.

Interesse in christelijk gemeenschapsleven?
Meer weten over het leven in een ‘modern’ klooster?
Benieuwd wat kloosters en communiteiten betekenen voor de wereld van vandaag?

Kom dan naar dit symposium!

Sprekers:
Abt Gerard Mathijsen osb (Adelbertabdij, Egmond)
Mgr. dr. Joris Vercammen (Aartsbisschop Oud-Katholiek Kerk)
zr Rosaliene Israël sg (onderzoeker christelijke leefgemeenschappen)

Programma:
vanaf 12.00: ontvangst
13.00: welkom door br Rik Florentinus sg (prior van Spe Gaudentes)
13.15: feestredes door Nikolakommuniteit en Gemeenschap de Hooge Berkt
13.45: inleiding door zr Rosaliene Israël sg
14.00: lezing Gerard Mathijssen OSB
14.30: lezing mgr. dr. Joris Vercammen
15.00: intermezzo
15.45: panelgesprek
16.15: afsluitende borrel
18.00: buffet
19.30: viering Geloftebevestiging Spe Gaudentes

Aanmelding via http://www.truetickets.nl/e/6541/r
(kosten 15 Euro, gereduceerd tarief)

“Meer weten over het leven in een 'modern' klooster?”