40-dagentijd 2015

18 februari aanstaande vieren we Aswoensdag in de Allemanskapel, samen met de Oudekerkgemeente en de Sweelinckcantorij. Die avond zullen we in de kapel samen met de Oude Kerk een Aswoensdagviering houden, waarbij je een askruisje kunt halen. De voorganger tekent dan met as een kruisje op je voorhoofd, en zegt “Stof ben je en tot stof zul je wederkeren” of “Bekeer je en leef volgens het Evangelie". De as komt van de verbrande palmtakjes van het voorgaande jaar. Het is daarmee ook het begin van de vastentijd.

Veertig dagen lang oefenen we ons in soberheid en bezinnen we ons op onze tekortkomingen en verslavingen, om daardoor des te beter te voelen dat we daar dan met Pasen vrolijk van worden bevrijd. Naast ieders persoonlijke invulling willen we dit ook gemeenschappelijk vorm geven op de volgende manieren:
Tot aan Pasen eten we (behalve op zondag) geen vlees, zijn we ‘s avonds stil aan tafel en hebben we géén toetje. Omdat we veertig dagen geen vlees eten, nemen we daar op 17 februari zoals traditioneel gebruikelijk afscheid van: carnaval! Dat betekent spareribs eten! En 's avonds bij de koffie eten we nog één keer roomsoezen. Mis dat niet!
Iedere woensdagavond in de vastentijd komen we bij elkaar voor de Geestelijke Vorming, waar in deze periode alle gemeenschapsleden welkom zijn. Het overkoepelende thema van de avonden is ‘open stellen & op weg gaan’.
Het geld dat we in deze periode uitsparen gaat naar de vastenactie. We collecteren hiervoor in de hoogdiensten, maar ook andere initiatieven om geld in te zamelen moedigen we van harte aan. Heb je een creatief idee? Deel dat dan vooral met ons!

“Bezinnen en oefenen in soberheid”