Contact
Oudezijds 100

Maatschappelijke opvang

Telefonische aanmelding:

maandag tot en met donderdag

12.30-14.30 uur

T 020 - 626 66 34

OpStap

Oudezijds100  biedt via het programma van de OpStap tijdelijke huisvesting met begeleiding (intensief begeleid wonen en begeleid wonen). Tijdens je verblijf bij ons maak je deel uit van de woongemeeschap van Oudezijds 100. Je krijgt begeleiding van een maatschappelijk werker, die jou waar nodig ondersteunt op sociaal, praktisch, maatschappelijk, pastoraal en emotioneel gebied.

De hulp bestaat uit een 4 stappen-plan:

Kennismaken

Tijdens de eerste twee weken maak je kennis met de gemeenschap en de gemeenschap met jou. Je mag in deze periode alleen onder begeleiding naar buiten en je levert tijdelijk je telefoon en pinpas in. Je krijgt een rooster met activiteiten in huis. Dit helpt je om even afstand te nemen van vertrouwde gewoontes en het hectische leven.

Verdiepen


Samen met je begeleider maak je een plan, dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Samen bekijk je wat de oorzaken zijn van je problemen en wat je eraan kunt doen.

Oefenen

Je gaat steeds meer buitenshuis ondernemen. Je gaat weer aan het werk of volgt een opleiding. Je oefent nu in de praktijk wat je graag wilde leren.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Je woont grotendeels zelfstandig, maar hebt nog een keer per week een gesprek en werkt een dagdeel per week als vrijwilliger mee in de gemeenschap. Je hebt een dagbesteding en voldoende inkomsten om rond te komen.


Het begeleidingsplan wordt iedere zes weken geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt er gekeken naar de vervolgstappen.

Kosten

Een verblijf in de OpStap is niet gratis. Je betaalt een eigen bijdrage, die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Als je dit niet kunt betalen, zoeken we met jou naar een oplossing.

Voor wie?

  • - je bent volwassen, gezinnen met kinderen zijn ook welkom

  • - je hebt een hulpvraag op sociaal, emotioneel en/of maatschappelijk gebied en begeleiding op afstand is niet voldoende

  • - je bent voldoende zelfstandig om in een leefgemeenschap te functioneren

  • - je hoeft niet christelijk te zijn om bij ons geholpen te worden, maar je kunt wel bij ons terecht met vragen over God en geloven

Intake


Als je denkt dat jouw vraag past bij ons aanbod, kun je een afspraak maken voor een intake.
Tijdens dit kennismakingsgesprek vertel je over jouw situatie en je achtergrond. Ook kun je in dit gesprek vragen stellen over onze gemeenschap en de hulp die wij kunnen bieden.

Contact
Kruispost

Medische & psychosociale zorg

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag

10.00-12.30 uur
19.00-21.30 uur


T 020 - 624 90 31

Medisch maatschappelijk werk

Stichting Oudezijds 100Inloopspreekuur:
maandag tot en met vrijdag

12.00-13.00 uur
T 020 - 624 80 78

Medische hulppost


Kruispost geeft hulp aan onverzekerden. De hulp die we bieden, is die vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk; er hoeft echter geen rekening gehouden te worden met een tijdslimiet voor een consult. Van iedere patiënt wordt een kleine bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. Tijdens het ochtendspreekuur is er overleg (mogelijk) tussen het maatschappelijk werk en de arts.

Psychosociale zorg

De maatschappelijk werkende brengt onder meer psycho-sociale problemen in kaart en verwijst naar en werkt samen de GGZ en andere instellingen. Via steun-gesprekken worden patiënten geholpen om structuur in hun leven te brengen. We bemiddelen en geven advies en ondersteuning op het gebied van verblijfstatus en wet-  en regelgeving, eventueel met doorverwijzing naar onze juriste of onze psycholoog. Ook zijn er in het bredere kader van Oudezijds 100 pastores beschikbaar voor pastorale zorg.
Naast onze maatschappelijk werkenden maakt een aantal medisch specialisten uitgebreidere zorg mogelijk. Zoals een chirurg, een dermatoloog, een neuroloog, een psycholoog  en tandartsen.

Receptionisten

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de receptionisten, die de patiënt ontvangen namens de verschillende disciplines en de administratie  bijhouden. Kruispost is principieel een vrijwilligersorganisatie. Daarom werken alle artsen (ongeveer 45) en receptionisten (ongeveer 35) als vrijwilliger. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is er een coördinerend arts. Per jaar bezoeken zo’n 3200 patiënten Kruispost.

Identiteit

Vanuit onze identiteit willen we aandacht blijven houden voor de religieuze achtergrond van onze patiënten. Nu werken er meerdere buitenlandse vrijwilligers, zodat we goed kunnen aansluiten bij de vragen die ons gesteld worden. Dit willen we graag voortzetten in de toekomst.

Een bezoek brengen

U bent welkom om Kruispost te bezoeken. Belt u dan tijdens het ochtendspreekuur voor het maken van een afspraak.

Kosten

Kruispost is afhankelijk van giften. Zonder deze steun zijn wij niet in staat ons werk te doen. Aan vrijwel alle patiënten vragen we een donatie voor de zorg die zij ontvangen hebben om een bezoek van een volgende patiënt mogelijk te maken.